Tin công trình

Tin công trình

Tin công trình

Tin công trình

Tin công trình
Tin công trình

Lễ khởi công công trình: TRỤ SỞ CƠ QUAN KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC KHU VỰC VIII

Ngày đăng: 00:00 03-09-2016
Ngày 26/03/2015 Công ty Cổ phần Xây dựng số 14 (CC14) đã tổ chức lễ khởi công công trình “TRỤ SỞ CƠ...

Lễ khánh thành công trình Kiểm toán Nhà nước Khu vực IV

Ngày đăng: 00:00 02-09-2016
Ngày 17/01/2015 Công ty Cổ phần Xây dựng số 14 (CC14) đã phối hợp cùng Kiểm toán Nhà nước Khu vực IV...