Lễ trao thưởng cho các cháu thiếu nhi đạt thành tích tốt năm học 2018-2019

Lễ trao thưởng cho các cháu thiếu nhi đạt thành tích tốt năm học 2018-2019

Lễ trao thưởng cho các cháu thiếu nhi đạt thành tích tốt năm học 2018-2019

Lễ trao thưởng cho các cháu thiếu nhi đạt thành tích tốt năm học 2018-2019

Lễ trao thưởng cho các cháu thiếu nhi đạt thành tích tốt năm học 2018-2019
Lễ trao thưởng cho các cháu thiếu nhi đạt thành tích tốt năm học 2018-2019

Lễ trao thưởng cho các cháu thiếu nhi đạt thành tích tốt năm học 2018-2019

Ngày 08/06/2019, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Số 14 (CC14) đã tổ chức Lễ trao thưởng cho các cháu thiếu nhi đạt thành tích tốt năm học 2018-2019.

Đây là hoạt động thường niên của Công ty nhân dịp Tết thiếu nhi hàng năm, xuất phát từ chủ trương đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh luôn đi đôi với công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống cho con em CBCNV. Cũng trong dịp này, Cơ quan đã tổ chức chương trình vui chơi cho các cháu nhằm tạo một sân chơi bổ ích, lành mạnh cho các cháu sau một năm học, qua đó góp phần bồi dưỡng, giáo dục các đức tính tốt đẹp cho các cháu.

Tin tức khác