Lễ cất nóc dự án Khu phức hợp nhà ở và thương mại dịch vụ Golden Mansion

Lễ cất nóc dự án Khu phức hợp nhà ở và thương mại dịch vụ Golden Mansion

Lễ cất nóc dự án Khu phức hợp nhà ở và thương mại dịch vụ Golden Mansion

Lễ cất nóc dự án Khu phức hợp nhà ở và thương mại dịch vụ Golden Mansion

Lễ cất nóc dự án Khu phức hợp nhà ở và thương mại dịch vụ Golden Mansion
Lễ cất nóc dự án Khu phức hợp nhà ở và thương mại dịch vụ Golden Mansion

Lễ cất nóc dự án Khu phức hợp nhà ở và thương mại dịch vụ Golden Mansion

Ngày 27/11/2017,Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Số 14 đã tổ chức thành công Lễ cất nóc dự án Khu phức hợp nhà ở và thương mại dịch vụ Golden Mansion tại 119 Phổ Quang, phường 9, quận Phú nhuận, TP.HCM, đây là một trong những dự án trọng điểm của Novaland Group với quy mô 2 hầm (15.200m2) và 03 block (22 tầng/block).

Một số hình ảnh của buổi Lễ cất nóc:

Tin tức khác