Làm việc với đối tác xúc tiến thương mại Cộng hòa Pháp

Làm việc với đối tác xúc tiến thương mại Cộng hòa Pháp

Làm việc với đối tác xúc tiến thương mại Cộng hòa Pháp

Làm việc với đối tác xúc tiến thương mại Cộng hòa Pháp

Làm việc với đối tác xúc tiến thương mại Cộng hòa Pháp
Làm việc với đối tác xúc tiến thương mại Cộng hòa Pháp

Làm việc với đối tác xúc tiến thương mại Cộng hòa Pháp

Ngày 28-10-2016 tại Văn phòng, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Số 14 đã có buổi làm việc với đoàn công tác của các tập đoàn thiết kế kiến trúc xây dựng và môi trường thuộc Cộng hòa Pháp. Sau buổi trao đổi hai bên đã đi đến thống nhất một số nội dung sẽ triển khai hợp tác trong thời gian tới bao gồm các lĩnh vực thiết kế và thi công xây dựng theo công nghệ mới thân thiện và bảo vệ môi trường.

Sau đây là một số hình ảnh của buổi gặp gỡ:

Tin tức khác