Ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh toàn diện

Ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh toàn diện

Ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh toàn diện

Ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh toàn diện

Ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh toàn diện
Ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh toàn diện

Ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh toàn diện

Ngày 23/01/2018 tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Số 14 đã tham dự buổi Lễ ký kết hợp tác kinh doanh toàn diện với Công ty TNHH MTV phát triển khu Công nghệ cao Hòa Lạc.

Một số hình ảnh của buổi Lễ ký kết:

Tin tức khác