Khởi công Nhà máy sản xuất lốp ô tô du lịch công suất 2.000.000 lốp/năm

Khởi công Nhà máy sản xuất lốp ô tô du lịch công suất 2.000.000 lốp/năm

Khởi công Nhà máy sản xuất lốp ô tô du lịch công suất 2.000.000 lốp/năm

Khởi công Nhà máy sản xuất lốp ô tô du lịch công suất 2.000.000 lốp/năm

Khởi công Nhà máy sản xuất lốp ô tô du lịch công suất 2.000.000 lốp/năm
Khởi công Nhà máy sản xuất lốp ô tô du lịch công suất 2.000.000 lốp/năm

Khởi công Nhà máy sản xuất lốp ô tô du lịch công suất 2.000.000 lốp/năm

Ngày 26/10/2016, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Số 14 cùng Chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Hưng Hải Thịnh đã tổ chức lễ khởi công xây dựng Nhà máy sản xuất lốp ô tô du lịch công suất 2.000.000 lốp/năm tại Cụm công nghiệp Tam Lập – xã Tam Lập – huyện Phú Giáo – tỉnh Bình Dương.

Một số hình ảnh của buổi Lễ:

Tin tức khác