Hoạt động cộng đồng tại ba tỉnh tiểu vùng Đồng Tháp Mười

Hoạt động cộng đồng tại ba tỉnh tiểu vùng Đồng Tháp Mười

Hoạt động cộng đồng tại ba tỉnh tiểu vùng Đồng Tháp Mười

Hoạt động cộng đồng tại ba tỉnh tiểu vùng Đồng Tháp Mười

Hoạt động cộng đồng tại ba tỉnh tiểu vùng Đồng Tháp Mười
Hoạt động cộng đồng tại ba tỉnh tiểu vùng Đồng Tháp Mười

Hoạt động cộng đồng tại ba tỉnh tiểu vùng Đồng Tháp Mười

Chiều 21.10, tại Đồng Tháp, đồng chí Trương Hoà Bình - Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ- đã chủ trì Hội nghị Gặp mặt 3 tỉnh tiểu vùng Đồng Tháp Mười (ĐTM), gồm 3 tỉnh Đồng Tháp, Long An và Tiền Giang với TP. Hồ Chí Minh trong việc thực hiện Đề án Liên kết phát triển bền vững tiểu vùng ĐTM.

Nằm trong khuôn khổ của hội nghị, CC14 vinh dự là một trong những đơn vị tài trợ cho chương trình “NHỊP CẦU NGHĨA TÌNH” cho các tỉnh tiểu vùng Đồng Tháp Mười do Thành ủy TP.HCM phát động.

Một số hình ảnh của buổi hội nghị:

Tin tức khác