Hành trình về nguồn 2015 của Đoàn Thanh niên CC14

Hành trình về nguồn 2015 của Đoàn Thanh niên CC14

Hành trình về nguồn 2015 của Đoàn Thanh niên CC14

Hành trình về nguồn 2015 của Đoàn Thanh niên CC14

Hành trình về nguồn 2015 của Đoàn Thanh niên CC14
Hành trình về nguồn 2015 của Đoàn Thanh niên CC14

Hành trình về nguồn 2015 của Đoàn Thanh niên CC14

Được sự đồng ý của Đảng ủy, Ban lãnh đạo Công ty, ngày 18/04/2015 Đoàn Thanh niên Công ty Cổ phần Xây dựng Số 14 đã có buổi hoạt động rất ý nghĩa hướng về nguồn cội, tham quan di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi tại xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh.

Sau đây là những hình ảnh của hành trình Về nguồn:

Tin tức khác