Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Xây dựng sơ kết một năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Xây dựng sơ kết một năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Xây dựng sơ kết một năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Xây dựng sơ kết một năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Xây dựng sơ kết một năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị
Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Xây dựng sơ kết một năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Xây dựng sơ kết một năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

(Xây dựng) – Sáng 12/6, Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Xây dựng đã tổ chức Hội nghị sơ kết một năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Quang cảnh Hội nghị

Qua 01 năm thực hiện, Đảng ủy Khối đã triển khai kịp thời các kế hoạch của cấp trên để các đảng bộ, chi bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách nghiêm túc.

Đảng bộ Khối đã tuyên dương 17 tập thể, 39 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; giới thiệu 4 tập thể, 6 cá nhân khen thưởng cấp thành p

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Số 14 đã vinh dự được nhận 01 danh hiệu tập thể và 02 danh hiệu cá nhân được tuyên dương trong đợt này.

6 tập thể tiêu biểu được Đảng ủy khối cơ sở Bộ Xây dựng tuyên dương

Các cá nhiên tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được Đảng ủy khối cơ sở Bộ Xây dựng khen tặng.

Tin tức khác