Đại hội Công đoàn công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022

Đại hội Công đoàn công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022

Đại hội Công đoàn công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022

Đại hội Công đoàn công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022

Đại hội Công đoàn công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022
Đại hội Công đoàn công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022

Đại hội Công đoàn công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022

Ngày 28/10/2017, Công đoàn Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Số 14 – trực thuộc Công đoàn Tổng Công ty xây dựng Số 1 - CTCP đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Một số hình ảnh của buổi đại hội:

Tin tức khác