Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020

Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020

Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020

Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020

Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020
Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020

Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020

Ngày 18/09/2017, chi bộ cơ quan – thuộc Đảng bộ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Số 14 đã tổ chức thành công đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020.

Một số hình ảnh của buổi đại hội:

Tin tức khác