Cất nóc dự án KTX - Trường NVKT Hà Nội

Cất nóc dự án KTX - Trường NVKT Hà Nội

Cất nóc dự án KTX - Trường NVKT Hà Nội

Cất nóc dự án KTX - Trường NVKT Hà Nội

Cất nóc dự án KTX - Trường NVKT Hà Nội
Cất nóc dự án KTX - Trường NVKT Hà Nội

Cất nóc dự án KTX - Trường NVKT Hà Nội

Ngày 16/09/2020, Công ty CP Đầu tư Xây dựng Số 14 (CC14) đã tổ chức thành công Lễ cất nóc dự án Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ Kiểm toán tại khu CNC Hòa Lạc - Hà Nội

Tin tức khác