CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 14

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 14

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 14

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 14

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 14
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 14

Clip 30 năm thành lập Công ty

icon

Tinh thần đồng đội

icon
Tinh thần đồng đội là sự tạo nên hoặc phá vỡ tình hình. Nếu bạn không tạo nên nó thì nó sẽ bẻ gãy bạn.
Tải về

Quy định về mẫu văn bản nội bộ

icon
Quy định về mẫu văn bản nội bộ
Tải về

Quy định về mẫu văn bản theo quy định hành chính

icon
Quy định về mẫu văn bản theo quy định hành chính
Tải về

Nghị định 59/2013/NĐ-CP

icon
Quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng
Tải về

Luật 27/2012/QH13

icon
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
Tải về

Luật 01/2007/QH12

icon
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
Tải về

Nghị định 120/2006/NĐ-CP

icon
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng
Tải về

Luật 55/2005/QH11

icon
LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
Tải về

Nghị quyết 51/2001/QH10

icon
VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NĂM 1992
Tải về

Nguyên văn di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh

icon
Nguyên văn "di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh"
Tải về

Tấm gương Bác Hồ về cần kiệm liêm chính chí công vô tư

icon
Tấm gương Bác Hồ về cần kiệm liêm chính chí công vô tư
Tải về

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

icon
Vui lòng tham khảo thêm tại địa chỉ sau: "http://phuly.edu.vn/bacho/chuyenBacHo.htm"
Tải về

ĐƯỜNG CÁCH MỆNH

icon
TƯ CÁCH MỘT NGƯỜI CÁCH MỆNH
Tải về

Nghị định 60/2013/NĐ-CP ngày 19/06/2013

icon
Quy định chi tiết Khoản 3 Điều 6 của Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.
Tải về