CHUNG CƯ TÂN TẠO 1

CHUNG CƯ TÂN TẠO 1

CHUNG CƯ TÂN TẠO 1

CHUNG CƯ TÂN TẠO 1

CHUNG CƯ TÂN TẠO 1
CHUNG CƯ TÂN TẠO 1

CHUNG CƯ TÂN TẠO 1

 Tổng Diện tích sàn xây dựng : 33.548 m²
Quy mô dự án : 1 hầm, 1 tầng kỹ thuật, 1 trệt, 15 tầng lầu.
Phạm vi công việc : Thi công móng, hầm, thân và hoàn thiện.
Thời gian thi công : 2010 - 2011
Địa điểm : Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Tp.HCM
Chủ đầu tư/Thầu chính : Công ty CP Đầu tư Xây dựng Bình Chánh

Tin tức khác