Tổng Quan Công Ty

Tổng Quan Công Ty

Tổng Quan Công Ty

Tổng Quan Công Ty

Tổng Quan Công Ty
Tổng Quan Công Ty

Tổng Quan Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 14 là doanh nghiệp nhà nước được thành lập năm 1979 và đến ngày 01/02/1999 được Nhà nước Việt Nam xếp hạng "Doanh Nghiệp Hạng 1". Năm 2005 Công ty chuyển sang hình thức Công ty Cổ phần theo quyết định số 2404/QĐ-BXD ngày 30/12/2005 của Bộ Xây Dựng. Hoạt động theo giấy phép đăng ký kinh doanh số 4103004297 do Sở Kế hoạch Đầu tư Tp.HCM cấp ngày 25/01/2006. 

Địa chỉ trụ sở chính

: Số 08 Phạm Ngọc Thạch, P.Võ Thị Sáu, Q.3, Tp.HCM

Số Fax

: (84) 28 38293714

Số điện thoại

: (84) 28 38290039

Website

http://www.cc14.com.vn

E-Mail

info@cc14.com.vn

 

Tin tức khác