Giới thiệu - XÂY DỰNG SỐ 14

Giới thiệu - XÂY DỰNG SỐ 14

Giới thiệu - XÂY DỰNG SỐ 14

Giới thiệu - XÂY DỰNG SỐ 14

Giới thiệu - XÂY DỰNG SỐ 14
Giới thiệu - XÂY DỰNG SỐ 14

Tổng Quan Công Ty

Ngày đăng: 00:00 17-09-2016
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 14 là doanh nghiệp nhà nước được thành lập năm 1979 và đến ngày 01/02/1999...

Tầm nhìn - Sứ mệnh - Giá trị cốt lõi

Ngày đăng: 00:00 16-09-2016
1. TẦM NHÌN (Mục tiêu, vị trí chiến lược) - Trở thành nhà đầu tư - xây dựng chuyên...

Cơ cấu tổ chức

Ngày đăng: 00:00 15-09-2016

Chính sách An toàn lao động

Ngày đăng: 00:00 13-09-2016
1. Chính sách ATLĐ CC14 là các hoạt động thi công trên tất cả các công trình phải an toàn và hiệu...

Năng lực thiết bị thi công

Ngày đăng: 00:00 12-09-2016