Công ty CP Medika Investment Việt Nam

Công ty CP Medika Investment Việt Nam

Công ty CP Medika Investment Việt Nam

Công ty CP Medika Investment Việt Nam

Công ty CP Medika Investment Việt Nam
Công ty CP Medika Investment Việt Nam

Công ty CP Medika Investment Việt Nam

Tên quốc tế: MEDIKA INVESTMENT VIETNAM CORPORATION

Ngày thành lập: 21/06/2016

Số điện thoại: (08) 38238744

Số fax: (08) 38238744

Địa chỉ: Số 08, Phạm Ngọc Thạch, Phường 6 quận 3, Tp.HCM

Email:  medikavn@gmail.com

Chủ tịch HĐQT: Ông Phan Hoàng Anh

Giám đốc: Ông Lê Thanh Đức

Các hoạt động chính:

- Đầu tư y tế

- Kinh doanh thiết bị y tế

- Đầu tư tài chính

- Dịch vụ tư vấn đầu tư, quản lý

- Các dịch vụ khác

Tin tức khác