Công Ty Cổ Phần Xây Dựng 14-9

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng 14-9

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng 14-9

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng 14-9

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng 14-9
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng 14-9

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng 14-9

Tên quốc tế: 14-9 CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY

Ngày thành lập: 08-08-2007

Số điện thoại: 37310476

Số fax: 37310476

Địa chỉ: Km07 Xa lộ Hà Nội, P.Trường Thọ, Q.Thủ Đức, Tp.HCM

Chủ tịch HĐQT: Ông Phan Trọng Hoàng

Giám đốc: Ông Trần Tiến Nam

Các hoạt động chính:

- Xây dựng công trình: dân dụng, công nghiệp, cầu đường, cảng.

- Lắp đặt, cho thuê, mua bán thiết bị xây dựng.

- Sản xuất gia công cơ khí, kết cấu thép, sản xuất, mua bán VLXD (không sản xuất, gia công tại trụ sở).

- Kinh doanh bất động sản.


 

Tin tức khác