Công Ty Cổ Phần Bê Tông Rạch Chiếc

Công Ty Cổ Phần Bê Tông Rạch Chiếc

Công Ty Cổ Phần Bê Tông Rạch Chiếc

Công Ty Cổ Phần Bê Tông Rạch Chiếc

Công Ty Cổ Phần Bê Tông Rạch Chiếc
Công Ty Cổ Phần Bê Tông Rạch Chiếc

Công Ty Cổ Phần Bê Tông Rạch Chiếc

Tên quốc tế: RACH CHIEC CONCRETE JOINT STOCK COMPANY

Ngày thành lập: 14-03-2007

Số điện thoại: (84-8) 37 313 475

Số fax: (84-8) 38 967 703

Địa chỉ: Km07 Xa lộ Hà Nội, P.Trường Thọ, Q.Thủ Đức, Tp.HCM

Email: betongrachchiec@yahoo.com

Chủ tịch HĐQT: Ông Hoàng Kim Thuận

Giám đốc: Ông Hoàng Kim Thuận

Các hoạt động chính:

- Sản xuất bê tông thương phẩm;

- Sản xuất mua bán cấu kiện bê tông đức sẵn;

- Sản xuất, mua bán VLXD, gia công cơ khí, kết cấu thép (không sản xuất tại trụ sở).

- Xây dựng: dân dụng công nghiệp, cơ sở kỹ thuật hạ tầng khu công nhiệp, khu chế xuất.

- Kinh doanh bất động sản (trừ dịch vụ môi giới, định giá bất động sản).

- Gia công cơ khí, sữa chữa xe máy (không gia công cơ khí, xi mạ điện, sơn hàn tại trụ sở).

- Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng ô tô.

- Mua bán xe ô tô, phụ tùng.

Tin tức khác